DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze site wordt continu veel aandacht besteed. De redactie doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. Bovendien kan A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt. U kunt hierover contact opnemen met de webmaster.

Links van en naar derden vallen in het bijzonder buiten de controle van A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. Wij kunnen daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk worden gehouden.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan de webmaster.

Om privacyredenen wordt informatie over bezoeken aan www.agvangeffen.nl, www.agvangeffen.com of www.agvangeffen.eu slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. De informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Daarna worden uw gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.