DUURZAAMHEID

A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. heeft op 8 november 2012 de Lean and Green Award mogen ontvangen.

“Klimaatverandering dwingt bedrijven om op een andere manier te opereren”. Wij willen een van de koplopers zijn in de duurzame logistiek. Wij willen niet gedwongen door wet- en regelgeving om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te beperken.

Wij zijn ons bewust van het feit dat we het moeten doen met de Aarde zoals die is. En om van deze Aarde te blijven profiteren voelen wij ons verplicht om hier verantwoord mee om te gaan. Wij willen een actief beleid voeren om CO2 uitstoot te beperken.

Onze Carbon footprint moet zo minimaal mogelijk worden. Ons management en onze medewerkers vinden duurzame logistiek als vanzelf sprekend. Zowel onze kleine als grote klanten die zich ook hardmaken voor duurzaamheid moeten aan ons een perfecte partner hebben. Het behalen van de Lean and Green Award is voor A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. een bevestiging zijn van onze duurzaamheidscultuur!

Onze doelstelling: A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. heeft als doel om in 2021 20% CO2-reductie te bereiken ten opzichte van 2016.

Met de Lean and Green Award laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke- en mobiliteitsproces duurzamer te maken. Het is immers iets om trots op te zijn. En met het behalen van de Award behoort uw organisatie ook tot de Lean and Green Community. De Lean and Green Community telt inmiddels ruim 250 Lean and Green Award Winners.